Veilingdatum
02 november 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45007
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Tweederde gedeelte van een stolpboerderij met separate schuur, oprijpad, erf, tuin en verdere aanhorigheden.
Traditioneel gebouwd, fundering op staal, betonnen begane grond vloer en houten verdiepingsvloeren, gemetselde stenen gevels. Tentdak, deels met riet en deels met pannen gedekt.
Separate schuur: betonnen vloer, betonnen wanden, houten zadeldakconstructie met golfplaten bedekt.
Het registergoed is aan meerdere personen verhuurd. De bank heeft het huurbeding ingeroepen.
Zodra er een beschikking is wordt een en ander op de site gepubliceerd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Halfvrijstaande woning
  • Kamers: 11
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1829
  • Oppervlakte wonen: 290 m²
  • Inhoud: 1500 m³
  • Oppervlakte perceel: 2115 m²

Kadastrale informatie

a. het recht van eigendom tot de (gedeeltelijke) woonboerderij met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, te 1606 CZ Venhuizen, Westeinde 11, kadastraal bekend gemeente Venhuizen, sectie G, nummer 4199, groot een duizend negen honderd tien vierkante meter (1.910 m2); b. het recht van eigendom met betrekking tot een stuk grond gelegen te Venhuizen, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Venhuizen, sectie G, nummer 4591, groot twee honderd vijf vierkante meter (205 m2); Oppervlakte volgens BAG 414 m²

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Tweederde gedeelte van de stolpboerderij, met separate schuur, oprijpad, erf, tuin en verdere aanhorigheden. De stolpboerderij is traditioneel gebouwd, met fundering op staal, een betonnen begane grond vloer, houten verdiepingsvloeren en gemetselde stenen gevels. De boerderij heeft een tentdak, deels met riet en deels met pannen gedekt.
De separate schuur heeft een betonnen vloer, betonnen wanden en een houten zadeldakconstructie met golfplaten bedekt.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar. Volgens een bericht van de gemeente Drechterland, afdeling Basisregistratie personen, met datum twintig augustus tweeduizend twintig (20-08-2020), staan er ook andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de Blad 10 eigenaar. Het is niet bekend op welke grond deze personen staan ingeschreven op het adres van het registergoed.

oppervlakte
290 m².

bouwjaar
1829.

energie (EPA)
Definitief energielabel E.
Dit label is geldig tot zesentwintig mei tweeduizend zesentwintig (26-05-2026).

publiekrechtelijke beperkingen
Als publiekrechtelijke beperking met betrekking tot het registergoed in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie is bekend: Het Besluit op basis van de Monumentenwet 1988. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. In verband hiermee heeft de verkoper bij de gemeente geïnformeerd naar deze en eventuele andere publiekrechtelijke beperkingen.
Er zijn behalve deze beperking geen andere publiekrechtelijke beperkingen bekend. De koper aanvaardt deze beperking door een bod uit te brengen. De verkoper is niet bekend met feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op vierentwintig september tweeduizend twintig (24-09-2020), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

ontruiming
De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper.

overige bepalingen
Het registergoed is aangewezen als rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet.
De bank heeft het huurbeding ingeroepen.
Voor de diverse erfdienstbaarheden wordt verwezen naar de bijzondere voorwaarden zoals gepubliceerd onder 2.2 van de bijzondere voorwaarden.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 386,64
Rioolheffing € 164,20

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie van de veilingkosten € 5.350.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5350 (per 30-09-2020 om 10:08 )

Lasten

Rioolheffing € 164,20 per jaar
OZB € 386,64 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF INFO.rijksmonument_508438
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-10-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.