Veilingdatum
12 december 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45862
Status
Gegund

Omschrijving

Uniek object op absolute toplocatie in Oud-Zuid aan de Frans van Mierisstraat. Het betreft een extra breed (ca 9,5meter) pand bestaande uit zes bouwlagen en gelegen op 243m2 eigen grond met tuin op het zuiden, dat op dit moment geheel als bedrijfsruimte in gebruik is. De oppervlakte bedraagt 581m2 (VVO).

Er is door de gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning afgegeven, die het mogelijk maakt het pand te ontwikkelen tot een duurzaam object met lift en kantoorruimte op de begane grond, souterrain en een deel van de eerste verdieping en vier woningen verdeeld over de overige verdiepingen (eerste tot en met de vierde). Na verbouwing bedraagt de oppervlakte ca 690m2.

Interessant voor een ontwikkelaar of een particulier met kantoor aan huis.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand / woonhuis
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1910

Kadastrale informatie

Het kantoorgebouw met ondergrond, tuin en erf, plaatselijk bekend te 1071 RL te Amsterdam, Frans van Mierisstraat 59 A tot en met E, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie U nummer 5417, groot tweehonderddrieënveertig vierkante meter (243m2).

Bezichtigen

maandag 12 december 2022, van 14:00 tot 16:00 uur
Op deze dagen kan er zonder afspraak bezichtigd worden.
Voor een bezichtiging op afspraak kunt u contact opnemen met de directie makelaar.

De bezichtigingen worden begeleid door:
Kees Kemp, Broersma Makelaardij
Arjen Hoogenhout, Keij & Stefels
Pieter Joep van den Brink, Makelaarskantoor Carla van den Brink
Sven Heinen, Smit & Heinen Makelaars en Taxateurs o/z
Maurizio Hessels, Makelaarskantoor Damstad | Gaikhorst

Ook kunnen alle documenten aangeleverd worden middels onze virtuele kluis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie makelaar.

Overige informatie

voor de bijzondere voorwaarden zie www.eersteamsterdamse.nl

Kijk voor de uitgebreide informatie over dit object op www.eersteamsterdamse.nl en ga vervolgens naar 'veilingaanbod'. Klik vervolgens op het betreffende object.

Uniek object op absolute toplocatie in Oud-Zuid aan de Frans van Mierisstraat. Het betreft een extra breed (ca 9,5meter) pand bestaande uit zes bouwlagen en gelegen op 243m2 eigen grond met tuin op het zuiden, dat op dit moment geheel als bedrijfsruimte in gebruik is. De oppervlakte bedraagt 581m2 (VVO).

Er is door de gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning afgegeven, die het mogelijk maakt het pand te ontwikkelen tot een duurzaam object met lift en kantoorruimte op de begane grond, souterrain en een deel van de eerste verdieping en vier woningen verdeeld over de overige verdiepingen (eerste tot en met de vierde). Na verbouwing bedraagt de oppervlakte ca 690m2.

Interessant voor een ontwikkelaar of een particulier met kantoor aan huis.

locatie
De Frans van Mierisstraat is centraal gelegen in Amsterdam Oud Zuid. Op loopafstand treft u o.a. het Concertgebouw / Museumplein (met grote ondergrondse Albert Heijn) , de P.C. Hooftstraat, de Cornelis Schuytstraat en het Vondelpark. De gezellige Pijp en de Beethovenstraat met vele speciaalzaken en horecagelegenheden liggen op slechts een paar fietsminuten. De bereikbaarheid met eigen vervoer is zeer goed te noemen. Over de Van Baerlestraat en de De Lairessestraat rijden diverse tram- en buslijnen die zorgen voor een perfecte bereikbaarheid per openbaar vervoer.

kadastrale omschrijving
Het kantoorgebouw met ondergrond, tuin en erf, plaatselijk bekend te 1071 RL te Amsterdam, Frans van Mierisstraat 59 A tot en met E, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie U nummer 5417, groot tweehonderddrieënveertig vierkante meter (243m2),

gebruik/oplevering
Ten tijde van verkoop is het pand in gebruik als kantoor voor de Makelaarsvereniging Amsterdam. Het pand wordt leeg en vrij van huur opgeleverd.

oppervlakte (NEN 2580)
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting.

huidige situatie
totaal: BVO 673,43 m2 | VVO 581m2
kelder: BVO 67,8 m2 | VVO 46,10 m2
begane grond: BVO 175,10 m2 | VVO 161,92 m2
1ste verdieping: BVO 130,63 m2 | VVO 115,68 m2
2de verdieping: BVO 138,60 m2 | VVO 121,95 m2
3de verdieping: BVO 131,20 m2 | VVO 117,15 m2
4de verdieping: BVO 30,10 m2 | VVO 18,20 m2

situatie na verbouwing volgens vergunning
Frans van Mierisstraat 59A (bedrijfsruimte)
kelder: BVO 162,24 m2 | VVO 134,98 m2
begane grond: BVO 153,39 m2 | VVO 137,74 m2
1ste verdieping voorzijde: BVO 60,31 m2 | 50,23 m2

Frans van Mierisstraat 59B (woonruimte)
1ste verdieping achterzijde; BVO 66,58 m2 & 8,17 m2 balkon | NEN2580 59,27 m2

Frans van Mierisstraat 59C (woonruimte)
2de verdieping: BVO 126,43 m2 & 6,43 m2 balkon | NEN2580 113,95 m2

Frans van Mierisstraat 59D (woonruimte)
3de verdieping: BVO 68,22 m2 & 8,17 m2 balkon | NEN2580 59,06 m2
4de verdieping: BVO 28,43 m2 & 8,97 m2 balkon aan voor- en achterzijde | NEN2580 23,93 m2

Frans van Mierisstraat 59E (woonruimte)
3de verdieping: BVO 60,72 m2 | NEN2580 54,87 m2
4de verdieping: BVO 28,43 m2 & 8,97 m2 balkon aan voor- en achterzijde | NEN2580 23,93 m2

Na samenvoeging van D en E zou er in theorie een riant penthouse met dakterras en lift kunnen worden gerealiseerd. De koper dient zelf na te gaan of een dergelijke samenvoeging vergunningsplichtig is of dat een aanpassing van de vergunning vereist is.

bouwjaar
1910

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Tevens is er een EPB berekening beschikbaar

Energielabel G | geldig t/m 18-12-2027
EPC | 0,40 | EPC voldoet

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen enkele garantie en is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld.

Ten deze wordt ook verwezen naar de hierna te noemen “as is, where is” clausule.

van toepassing zijnde clausule
“As is where is”
De feitelijke levering (aflevering) van het registergoed aan koper zal geschieden in de staat waarin het zich bij het ondertekenen van het proces verbaal van veiling bevindt (‘as is where is’), met welke staat koper verklaart afdoende bekend te zijn. Koper aanvaardt bij het tekenen van het proces verbaal van veiling alle aan het registergoed verbonden zichtbare en onzichtbare gebreken. Partijen sluiten het bepaalde in artikel 7:17 BW uitdrukkelijk uit. Koper vrijwaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling Verkoper voor alle eventueel later te blijken (onzichtbare) gebreken, zowel van bouwkundige, milieukundige, technische, feitelijke en/of juridische aard.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens de elektronische eigendomsinformatie verstrekt door het Kadaster op 3 oktober 2022 is de volgende publiekrechtelijke beperking bekend:
Basisregistratie Kadaster
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing
Betrokken (rechts)persoon Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp4 82559/00055, ingeschreven op elf november tweeduizend éénentwintig
Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging).

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er in 2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd i.v.m. het aanvragen van de omgevingsvergunning. Tevens beschikt verkoper over een asbestinventarisatieonderzoek voor het gehele pand, dit onderzoek is ook in 2017 uitgevoerd. De rapporten zijn te downloaden via onze website.

asbestclausule
Door inzage/ontvangst van het asbestinventarisatieonderzoek en ondertekening van het proces verbaal van veiling verklaart koper bekend te zijn met de aanwezigheid van asbest in het registergoed. Koper aanvaardt daarmee uitdrukkelijk de aanwezigheid van asbest casu quo asbesthoudende materialen in het registergoed. Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling ermee bekend te zijn dat op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen getroffen dienen te worden voor de verwijdering en afvoer van asbest casu quo asbesthoudende materialen en dat daaraan extra kosten verbonden zijn. Koper kan na ondertekening van het proces verbaal van veiling verkoper daarop nimmer aanspreken en vrijwaart daarmee verkoper voor alle mogelijke aanspraken die uit de aanwezigheid en/of verwijdering en afvoer van asbest casu quo asbesthoudende materialen kunnen voortvloeien.

fundering
De verkoper heeft meerdere onderzoeken laten uitvoeren t.b.v. de volgens de omgevingsvergunning toegestane funderingswerkzaamheden. Er is een damwandadvies, wabo rapportage, bemalingsadvies en geohydrologische beschouwing beschikbaar. Ook is er een ontwerptekening voor het funderingsherstel gemaakt en is er een berekening gemaakt m.b.t. de mitigerende maatregelen die eventueel toegepast kunnen worden om de impact van het funderingsherstel op de buurpanden te verminderen / uit te stellen. Er is ook reeds een berekening uitgevoerd voor een tafelconstructie.

splitsing
Er is toestemming gevraagd aan de Gemeente Amsterdam om het Verkochte zonder splitsingsvergunning te splitsen als bedrijfsruimte in zes appartementsrechten. De gemeente heeft deze toestemming verleend. Er is reeds een conceptakte opgesteld door notariskantoor Holdinga Matthijsen en Kraak. Koper kan, indien gewenst, deze akte na de koop laten passeren.
De kosten voor het opstellen van het concept van de akte van splitsing in appartementsrechten zijn voor rekening van Verkoper. De kosten van de verdere afwikkeling, wijzigingen en/of passering van de akte na de overdracht komen voor rekening van koper.

risico
Het Registergoed is voor risico van de koper vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of – ingeval van eerdere aflevering – vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt.

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Museumkwartier - Valeriusbuurt’ is van toepassing (ruimtelijkeplannen.nl).
planstatus | vastgesteld (2022-07-13)
identificatie | NL.IMRO.0363.K1908BPSTD-VG01
type plan | bestemmingsplan
enkelbestemming | gemengd - 4

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

vergunningen
Op 15 april 2020 heeft de gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning verleend aan de MVA voor het veranderen en vergroten van het gebouw door middel van een kelder met koekoeken aan de voorgevel en een koekoek en wolfskuil aan de achtergevel, een uitbouw op de begane grond en een dakopbouw met bestemming daarvan tot kantoor en vier zelfstandige woningen met balkons aan de achtergevel en dakterrassen. De vergunning en bijbehorende stukken zijn te downloaden via de website.

Op 26 september 2019 is er een vergunning aangevraagd voor het kappen van een van de bomen in de tuin. Deze vergunning is verleend. In de vergunning is een herplantplicht opgenomen. De vergunning is toegevoegd aan de te downloaden stukken.

buren
Ten aanzien van de voorgenomen verbouwing zijn er afspraken gemaakt met de buren van huisnummers 57-hs, 57-2, 57-3 en 61-2. Een kopie van de overeenkomst de dato 18 mei 2021 is te downloaden via de website.

Ook zijn er ten aanzien van de voorgenomen verbouwing aanvullende afspraken gemaakt met de buren van huisnummer 57-hs, 57-2 en 57-3 ten aanzien van het gebruik van de mandelige muur. Ook deze afspraken zijn getekend op 18 mei 2021.

In de koop is begrepen de rechtsverhouding die voor verkoper voortvloeit uit deze overeenkomst. Voor zover in verband met de overdracht van voormelde rechtsverhouding nog enige rechtshandeling nodig of gewenst zou zijn, verleent verkoper, onder opschortende voorwaarde van de levering van het verkochte, aan koper een onherroepelijke volmacht om mede namens verkoper die rechtshandeling te verrichten en de daartoe nodige akte te tekenen.

juridisch dossier
De jurist van de MVA heeft een overzicht gemaakt van de genomen processtappen m.b.t. de vergunningsaanvraag. Dit overzicht en de aanvullende stukken zijn te downloaden via de website.

verbouwing
Het bestek voor de verbouwing is geschreven alsook de afwerkstaat. Deze stukken zijn te downloaden via de website, meer informatie hierover kan opgevraagd worden bij de directiemakelaar.

beschermd stadsgezicht
Het registergoed is niet gelegen in een gebied dat is aangewezen tot beschermd stadsgezicht. Wel is het gebied waarin het registergoed is gelegen aangemerkt tot potentieel beschermd stadsgezicht.

VvE

In de huidige situatie is een VvE niet van toepassing.

eigendomssituatie

Het pand is gelegen op eigen grond.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 3 dagen na de veiling van het betreffende object.

ouderdomsclausule
Door middel van ondertekening van het proces verbaal van veiling verklaart koper ermee bekend te zijn dat het registergoed een oud gebouw betreft, hetgeen betekent dat de eisen die aan de (bouw)kwaliteit gesteld mogen worden in het algemeen (aanzienlijk) lager liggen dan bij nieuwe gebouwen. Verkoper staat niet in voor de kwaliteit van (onder andere) de fundering, de vloeren, het dak, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, de muren en gevels, de schoorstenen, de goten, het houtwerk van kozijnen, ramen en deuren met hang- en sluitwerk en de beglazing, de afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (houtworm, boktor, zwam, enzovoorts) alsmede de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. In dit kader komen dergelijke eigenschappen, zichtbare en onzichtbare gebreken voor rekening en risico van koper.

FINANCIËLE INFORMATIE

plok
De plok bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,-) exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

Bij niet gunning zal er geen plok verschuldigd zijn.

lasten per jaar, op basis van huidige situatie (2022)
onroerende zaak belasting | € 4.393,49
rioolrecht/aansluitkosten | € 152,50
watersysteemheffing gebouwd | € 344.28

WOZ-waarde
€ 2.758.000 (waardepeildatum 01-01-2021)

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris ad vijf/tiende procent (0,5%) van de koopsom;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2., inclusief de eventuele kosten van het bieden via internet;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 40,00;
- bij een rechtspersoon: het tarief voor recherches en aanvraag statuten Kamer van Koophandel alsmede verklaring uiteindelijke belanghebbende ad € 120,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte,
Een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper. Tenzij anders wordt overeengekomen door koper en verkoper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verkoper is onder voorwaarden bereid mee te werken aan een levering in 2022, zodat de levering nog onder het huidige tarief van 8% aan overdrachtsbelasting valt. Voor de betreffende voorwaarde wordt verwezen naar de directiemakelaar.

verzekering
Het pand is verzekerd bij AON Risk Management.

akte de command/bieden voor een ander
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

bijzondere bepalingen
Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of overige bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of overige bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar het titelbewijs van Verkoper, woordelijk luidende:
“LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper heeft bij het koopcontract de navolgende lasten en beperkingen als bedoeld in
artikel 2 uitdrukkelijk aanvaard, waarbij ten deze wordt verwezen naar gemelde titel
van eigendomsverkrijging, waarin het navolgende woordelijk staat vermeld:
“c. dat de verkoper geen andere erfdienstbaarheden en/of persoonlijke verplichtingen bekend zijn dan die welke zijn vermeld in:
a. een akte van verkoop en koop op zeventien juli negentienhonderd vierenzestig
voor notaris F. van der Veen te Amsterdam verleden, bij afschrift overgeschreven
ten hypotheekkantore te Amsterdam, op diezelfde dag, in deel 4171, nummer 120, luidende:
''Ten opzichte van dezen verkoop en koop zijn nog van toepassing speciaal de
bepalingen der akte van transport, den tienden September negentienhonderd
negen voor notaris A. Scheltema Beduin alhier verleden, bij afschrift
overgeschreven ten Hypotheekkantore te Amsterdam, dienzelfden dag in deel 1924 nummer 1, luidende:
''Artikel 2
De koopers doen voor zich en hunne rechtverkrijgenden in den eigendom afstand
van de eventueele rechten, die zij tegenover de Binnendijkschen en
Buitenveldertschen polder mochten kunnen doen gelden en verbinden zich
overigens voor zich en hunne rechtverkrijgenden in den eigendom, medewerking te verleenen tot onttrekking van de terreinen aan het polderverband.
Artikel 3.
De koopers zullen verplicht zijn alvorens bestrating en rioleering te kunnen
eischen, te zorgen, dat de voor voetpaden bestemde gedeelten der wegen voor de terreinen door hen met zand op de hoogte te zijn gebracht van vijf en zestig,
centimeter boven Amsterdamsch peil,
Artikel 4.
Op de terreinen zullen niet anders dan woon- en winkelhuizen, elk ingericht voor
hoogstens twee gezinnen, mogen worden gebouwd.
Artikel 5.
Op de terreinen en in de daarop te stichten huizen is het verboden inrichtingen te
vestigen of te hebben als bedoeld in de Hinderwet, tenzij daartoe door de
verkoopster buiten en behalve de vereischte vergunning volgens de gemelde wet
nog uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend.
enzovoorts
Artikel 7.
Alle hierboven gestelde bepalingen zullen ook geldende zijn voor alle opvolgende
eigenaren van de terreinen.''
b. akte van verkoop en koop op vijftien januari negentienhonderd vijf en zestig door
genoemde notaris Van der Veen gepasseerd, bij afschrift overgeschreven ten
voormelde hypotheekkantore op diezelfde dag in deel 4194 nummer 45, luidende:
''Verkoper garandeert de koopster of diens rechtsopvolgers in de eigendom van
voormeld onroerend goed zowel onder algemene als onder bijzondere titel dat het verkochte nu of te eniger tijd geheel als kantoorpand door wie dan ook mag
worden gebruikt.
Indien een en/of ander niet het geval mocht zijn tengevolge van de omstandigheid dat niet wordt voldaan aan de door de Gemeente Amsterdam ten deze geëiste vervangende woonruimten dan en/of verbeurt de verkoper of zijn rechtsvoorganger in de eigendom van voormeld onroerend goed, zijnde de Heer Otto Schoemaker, wonende te Lage Vuursche aan de Vijverhof ten behoeve van koopster of haar rechtsopvolgers in de eigendom van voormeld onroerend goed zowel onder algemene of bijzondere titel een boete van vijfhonderd duizend gulden, onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst, enige formaliteit of ingebrekestelling in acht behoeft te worden genomen en door het enkele feit dat het pand niet als kantoorruimte mag worden gebruikt, onverminderd het recht om meerdere schadevergoeding te vorderen;
of heeft de koopster of haar rechtsopvolgers in de eigendom van voormeld
onroerend goed zowel onder algemene of bijzondere titel het recht te vorderen dat verkoper of de heer Otto Schoemaker voornoemd voormeld onroerend goed
terugkopen en wederom aanvaarden onder teruggave van al hetgeen krachtens
deze akte door koopster werd opgeofferd en onder vergoeding van de door
koopster gemaakte kosten, welke aan en terzake voormeld pand werden besteed, terwijl de registratierechten en de notariele kosten van de akte van vorenbedoelde terugoverdracht door comparant Brandenburg casu quo de heer Otto Schoemaker voornoemd moeten worden gedragen en betaald.
Koopster is er mede bekend dat blijkens akte zeventien Juli negentienhonderd vier en zestig verleden voor mij, notaris, voormeld onroerend goed door de heer Otto Schoemaker voornoemd aan comparant Brandenburg werd verkocht on in
eigendom overgedragen en dat koopster speciaal bekend is met de garanties welke door de heer O. Schoemaker aan comparant Brandenburg en zijn rechtsopvolgers zijn verstrekt, welke zijn neergelegd in artikel 3 van voormelde akte. Voor het geval koopster acties en rechten kan ontlenen en uitoefenen op grond van artikel 3 van voormelde akte van zeventien juli negentienhonderd vier en zestig verplicht koopster zich om zich op de eerste plaats te verhalen op de heer Otto Schoemaker
voornoemd en voorzover dit niet mogelijk mocht zijn op comparant Brandenburg
voornoemd.''

Financieel

Plok € 50.000,- excl. btw t.l.v. verkoper, bij gunning

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF brochure mva frans van mierisstraat 59 v5
PDF bag viewer - fvm59
PDF bag viewer - fvm59a
PDF bag viewer - fvm59b
PDF bag viewer - fvm59c
PDF bag viewer - fvm59d
PDF buren - gemaakte afspraken fvm59
PDF buren - getekende brief mandelige muur mva 57-2 fvm59
PDF buren - getekende brief mandelige muur mva 57-3 fvm59
PDF buren - getekende brief mandelige muur mva 57-hs fvm59
PDF eigendomsbewijs - fvm59
PDF eigendomsinformatie - fvm 59
PDF energie - energielabel fvm59
PDF energie - epc berekening fvm59
PDF fundering - bemalingsadvies en geohydrologische beschouwing fvm59
PDF fundering - berekening mitigerende maatregelen fvm59
PDF fundering - berekening tafelconstructie fvm59
PDF fundering - constructie ontwerptekening funderingsherstel en verbouwing fvm59
PDF fundering - damwandadvies fvm59
PDF fundering - sonderingen fvm59
PDF fundering - wabo rapportage fvm59
PDF juridisch - bevestiging start procedure beroep
PDF juridisch - brief aan gemeenteraad (verzoek toepassing) fvm59
PDF juridisch - overzicht processtappen vergunning fvm59
PDF kadaster - kadastrale kaart fvm59
PDF meetrapporten - bog huidige situatie fvm59
PDF meetrapporten - bog fvm59a (nieuwe situatie)
PDF meetrapporten - fvm59b (nieuwe situatie)
PDF meetrapporten - 2de verdieping fvm59c (nieuwe situatie)
PDF meetrapporten - fvm59d (nieuwe situatie)
PDF meetrapporten - fvm59e (nieuwe situatie)
PDF milieu - asbestinventarisatie fvm59
PDF milieu - bodemonderzoek fvm59
PDF 190131 plattegrond fvm nieuwste versie
PDF plattegrond - 1ste verdieping 2d fvm59a (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 1ste verdieping 2d fvm59b (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 1ste verdieping 3d fvm59a (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 1ste verdieping 3d fvm59b (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 1ste verdieping fvm59 (huidige situatie)
PDF plattegrond - 2de verdieping 2d fvm59c (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 2de verdieping 3d fvm59c (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 2de verdieping fvm59 (huidige situatie)
PDF plattegrond - 3de verdieping 2d fvm59d (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 3de verdieping 2d fvm59e (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 3de verdieping 3d fvm59d (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 3de verdieping 3d fvm59e (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 3de verdieping fvm59 (huidige situatie)
PDF plattegrond - 4de verdieping 2d fvm59d (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 4de verdieping 2d fvm59e (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 4de verdieping 3d fvm59d (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 4de verdieping 3d fvm59e (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - 4de verdieping fvm59 (huidige situatie)
PDF plattegrond - begane grond 2d fvm59a (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - begane grond 3d fvm59a (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - begane grond fvm59 (huidige situatie)
PDF plattegrond - concept werktekening fvm59
PDF plattegrond - kelder fvm59 (huidige situatie)
PDF plattegrond - overzicht 1ste verdieping fvm59 (huidige situatie)
PDF plattegrond - overzicht 2de verdieping fvm59 (huidige situatie)
PDF plattegrond - overzicht 3de verdieping fvm59 (huidige situatie)
PDF plattegrond - overzicht 4de verdieping fvm59 (huidige situatie)
PDF plattegrond - overzicht begane grond fvm59 (huidige situatie)
PDF plattegrond - overzicht kelder fvm59 (huidige situatie)
PDF plattegrond - soutterain 2d fvm59a (nieuwe situatie)
PDF plattegrond - soutterain 3d fvm59a (nieuwe situatie)
PDF akte van splitsing in appartementsrechten frans van mierisstraat 59 te amsterdam (concept) 221208
PDF oppervlakten (bijlage bij akte van splitsing) 221208
PDF splitsingstekening (bijlage bij akte van splitsing) 221208
PDF splitsingstekening versie 3 221206
PDF verbouwing - afwerkstaat fvm59
PDF verbouwing - bestek fvm59
PDF verbouwing - bezonningsstudie fvm59
PDF vergunning - huisnummerbeschikking fvm 59
PDF vergunning - kapvergunning fvm59
PDF vergunning - omgevingsvergunning fvm 59
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.