Veilingdatum
12 december 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45914
Status
Gegund

Omschrijving

Het pand is gebouwd als ambtwoning voor burgemeester Hoeckebot ca 1650.
Er heeft in het verleden verschillende bestemmingen gehad, o.a. volledig woonhuis, een café met bovenwoning en de laatste bestemming was zuivelwinkel van de familie Pronk.

Het pand ligt in het historische centrum van Muiden, nabij de sluizen met uitzicht op de rivier de Vecht, de koninklijke jachthaven en diverse horecamogelijkheden met een perceeloppervlak van 318 m²! Parkeren op eigen terrein is mogelijk.

Het pand is nu nog ingericht als winkel-/woonpand maar mag ook ingericht worden als alleen woonpand. Het gebruikersoppervlak nu is 136 m² maar er is een verbouwplan met vergunning aanwezig om te komen tot een gebruikersoppervlak van 332 m². Tevens mogelijk tot het bouwen van 2 zelfstandige woningen. Hierbij wordt de ruimte die oorspronkelijk bedoeld was als winkelruimte gebouwd als woonruimte.

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel / woonhuis
  • Gebruik: Leegstaand
  • Bouwjaar: 1650
  • Oppervlakte wonen: 136 m²

Bezichtigen


Bezichtiging op afspraak mogelijk via de directiemakelaar.

Overige informatie

Kijk voor de uitgebreide informatie over dit object op www.eersteamsterdamse.nl en ga vervolgens naar 'veilingaanbod'. Klik vervolgens op het betreffende object.

Het pand is gebouwd als ambtwoning voor burgemeester Hoeckebot ca 1650.

Er heeft in het verleden verschillende bestemmingen gehad, o.a. volledig woonhuis, een café met bovenwoning en de laatste bestemming was zuivelwinkel van de familie Pronk.

Het pand ligt in het historische centrum van Muiden, nabij de sluizen met uitzicht op de rivier de Vecht, de koninklijke jachthaven en diverse horecamogelijkheden met een perceeloppervlak van 318 m²! Parkeren op eigen terrein is mogelijk.

Het pand is nu nog ingericht als winkel-/woonpand maar mag ook ingericht worden als alleen woonpand. Het gebruikersoppervlak nu is 136 m² maar er is een verbouwplan met vergunning aanwezig om te komen tot een gebruikersoppervlak van 332 m². Tevens mogelijk tot het bouwen van 2 zelfstandige woningen. Hierbij wordt de ruimte die oorspronkelijk bedoeld was als winkelruimte gebouwd als woonruimte.

gebruik/oplevering
Het object wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huren en gebruik.

oppervlakte/NEN 2580

M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting, zie bijlage op de website.

Oppervlakte incl. winkelruimte is ca.136m2.
ca. 113m2 is excl. winkelruimte.

bouwjaar
circa 1650

energie (EPA)
Er is geen energielabel aanwezig. Het betreft een monument.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Het object wordt verkocht en geleverd ''as is where is''. Zie verder de veilingvoorwaarden.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Het betreft een rijksmonument in verval.
Zie brief gemeente Gooise Meren in de bijlagen, genaamd 'bericht verlening termijn 2 rijksmonument in verval 221011' en 'bericht verlening termijn rijksmonument in verval 20221031 221110.'

bijzondere lasten en beperkingen.
Voor meer informatie verwijzen we naar de (bijzondere) veilingvoorwaarden.

milieu
Verkoper verklaart dat het hem niet bekend of het object is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen. Het is verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Deze verklaringen gelden niet als garantie.

overige informatie aangaande bouwvergunningen, onderhoud etc.
Er is een sloop-en bouwvergunning afgegeven, die zijn in te zien via de website van de Eerste Amsterdamse. Eventuele vragen hierover kunnen worden gesteld aan de makelaar.

as is, where is
Verkoper verklaart dat in algemene zin het uitgangspunt ter zake de verkoop van het Registergoed, een veiling op basis van het principe ''as is, where is'' is. Voor meer informatie verwijzen we naar de (bijzondere) veilingvoorwaarden.

ouderdomsclausule
Voor meer informatie verwijzen we naar de (bijzondere) veilingvoorwaarden.

asbestclausule
Voor meer informatie verwijzen we naar de (bijzondere) veilingvoorwaarden.

splitsing
niet van toepassing.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Indien het object niet vrij van gebruik wordt afgeleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse(n) van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke armen. Een eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.

bestemming
Er heeft in het verleden verschillende bestemmingen gehad, o.a. volledig woonhuis, een café met bovenwoning en de laatste bestemming was zuivelwinkel van de familie Pronk.

VvE
niet van toepassing.

erfpacht
niet van toepassing.

waarborgsommen
Betaling waarborgsom: zie veilingvoorwaarden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB I € 165,50 per jaar
Rioolheffing I € 204,62
Waterschapslasten I € 13,90

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)
€ 111.000,-

kosten koper
- de waarborgsom van tien procent (10%) van de koopsom, als bedoeld in artikel 12 van de AVA 2001;
- een bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- de kosten van de eventuele akte de command;
- het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad één procent van de koopsom met een minimum van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) en overige kosten;
- het door de koper verschuldigde aan de veilingorganisatie, volgens haar tarief inclusief de eventuele kosten van bieden via internet;
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl;
- vergoeding negatieve bankrente notaris;
- de kosten van ontruiming (indien van toepassing),

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan dertig dagen na gunning.

plok
€ 9.500,- inclusief btw ten laste van de eigenaar.

kosten notaris
De kosten van de notaris zijn voor rekening van koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd bij Nationale Nederlanden met een dekking voor brand/stormschade.

Financieel

Plok € 9.500,- inclusief btw t.l.v. verkoper

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF advies rijksdienst voor monumentenzorg, 2003 221110
PDF afschrift openbaar register - hyp4 dl 13114 nr 21 reeks amsterdam 221110
PDF bericht verlening termijn 2 rijksmonument in verval 221011
PDF bericht verlening termijn rijksmonument in verval 20221031 221110
PDF bouwvergunning 2e fase 221110
PDF bouwvergunning 2003-26 221110
PDF meetrapport sluisstraat 3 muiden 221123
PDF sloopvergunning 06-05 221110
PDF sluisstraat 3 tekening ba-c-002 221110
PDF tekeningen bij vergunningaanvraag deel 1 221110
PDF tekeningen bij vergunningaanvraag deel 2 221110
PDF tekeningen bij vergunningaanvraag deel 3 221110
PDF tekeningen bij vergunningaanvraag deel 4 221110
PDF tekeningen bij vergunningaanvraag deel 5 221110
PDF verbouwingsspecificatie 2021_v1.0 nrvt (002) 221110
PDF woz 2022 221110
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.