Veilingdatum
20 februari 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45947
Status
Vervallen

Omschrijving

het recht van erfpacht met betrekking tot een perceel grond, eigendom van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad B.V., met het zich daarop bevindende woonhuis en verdere aanhorigheden gelegen te 1567 KK Assendelft, gemeente Zaanstad, Zwarte Ring 191, kadastraal bekend gemeente Assendelft, sectie N, nummer 3935 ter grootte van eenhonderd en achttien vierkante meter (118 m2).

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 2008
  • Oppervlakte wonen: 115 m²
  • Oppervlakte perceel: 118 m²

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

EXTRA INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ZELFBEWONINGSPLICHT
Op grond van de Algemene Bepalingen Erfpacht BKZ geldt:
''4.13 Het is erfpachter niet toegestaan het goed waarop het recht van erfpacht rust te verhuren of te verpachten, dan wel het recht van erfpacht geheel of ten dele in ondererfpacht te geven of te splitsen dan wel afstand van het erfpachtrecht in - al dan niet zakelijk - genotsrecht te doen.''

(er is dus sprake van zelfbewoningsplicht!)

Vragen met betrekking tot de BKZ erfpachtpalingen kunt u richten naar: info@betaalbarekoopwoningen.nl

Financieel

Plok 1% van de inzetsom incl. btw t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 10326 (per 19-01-2023 om 15:09 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-01-2023 om 15:08)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 20221207_luchtfoto_zwarte_ring_191_1567kk_assendelft
PDF bodemloketRapport Zwarte
PDF bestemmingsrapport_zwarte_ring_191_1567kk_assendelft_Saendelft
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-02-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.