Veilingdatum
19 juni 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
46092
Status
Vervallen

Omschrijving

het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan het Zeistpad 39 te 1324 NB Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K, nummer 4768, groot éénhonderdzevenentwintig (127) vierkante meter.

Het registergoed is belast met een drietal zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Liander N.V., gevestigd te Arnhem, overgeschreven in de daartoe bestemde openbare registers destijds te Zwolle op dertien december negentienhonderddrieëntachtig in register Hypotheken 4 deel 4589 nummer 8, alsmede een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Vitens N.V., gevestigd te Zwolle, ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers destijds te Lelystad op achttien juni negentienhonderddrieënnegentig in register Hypotheken 4 deel 337 nummer 15 en een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van KPN B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers destijds te Lelystad op negenentwintig maart negentienhonderdvierennegentig in register Hypotheken 4 deel 432 nummer 29.

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Kamers: 7
  • Gebruik: Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1981
  • Oppervlakte wonen: 128 m²
  • Oppervlakte perceel: 127 m²

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K, nummer 4768

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: ''Stedenwijk en Weerwater Noord'' van de gemeente Almere. De bestemming van het registergoed is: ''Wonen-1''.

Het huurbeding wordt niet ingeroepen.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de maandag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen. Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Sanne Baljet-Beke van Dirkzwager N.V. te Arnhem.

Financieel

Plok 1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten € 5149 (per 19-05-2023 om 10:06 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-05-2023 om 10:06)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-06-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.