Veilingdatum
19 juni 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
46014
Status
Vervallen

Attentie

AANGEPAST TIJDSTIP BEZICHTIGING!!! Maandag 19 juni a.s. tussen 15:00 en 17:30 uur kan het appartementsrecht bezichtigd worden. Belangstellenden kunnen zich melden bij de veilend makelaar.

Omschrijving

Spectaculair penthouse in de Kalvertoren met 2 grote buitenruimtes / terrassen. Afgekochte erfpacht, lift, bouwjaar 1997, toplocatie.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Corridorflat
  • Gebruik: Onbewoond
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1997
  • Oppervlakte wonen: 274 m²

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, complexaanduiding 7587-A, appartementsindex 22, welk appartementsrecht omvat: a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping met berging in de kelder, plaatselijk bekend Singel 463 G, 1012 WP Amsterdam; en b. uitmakende het tweehonderdvijfenzeventig/drieduizend éénhonderdtwaalfde (275/3.112) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de negenentwintig (29) woningen op de tweede tot en met vierde verdieping, de negenentwintig (29) bergingen in de kelder en de containerruimte en technische ruimten ten behoeve van de woningen in de kelder, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie F, complexaanduiding 7587-A, appartementsindex 2, uitmakende het twaalf/éénhonderdste (12/100) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit: a. het gebouw met ondergrond en erf, staande en gelegen aan de Heiligeweg, Singel en Kalverstraat te Amsterdam, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Amsterdam sektie F nummers 4718, groot tweeënzestig centiare, 4719, groot zevenenzeventig centiare, 7570, groot vijfenzestig centiare, 7578, groot zestien are tweeënnegentig centiare, 7579, groot één are zes centiare, 7583, groot twaalf centiare; en b. de voortdurende erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Kalverstraat en het Singel, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie F, nummer 7580, groot vierendertig are vijfentwintig centiare, met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstallen, bestaande uit een gebouw, plaatselijk bekend Kalverstraat ongenummerd/Singel ongenummerd te Amsterdam.

Bezichtigen

maandag 19 juni 2023, van 15:00 tot 17:30 uur
BEZICHTIGING MOGELIJK!!!
Maandag 19 juni a.s. tussen twee en vier kan het appartementsrecht bezichtigd worden. Belangstellenden kunnen zich melden bij de veilend makelaar.


Financieel

Plok 1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten € 8511 (per 19-06-2023 om 15:59 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 05-06-2023 om 16:13)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF voorlopige concept veilingbrochure singel 463 g 230523
PDF Rapportage waterschade Singel 463G
PDF bagviewer singel 463g amsterdam 230524
PDF bodemrapportage singel 463 g amsterdam 230524
PDF woz waardeloket singel 463 g amsterdam 230524
PDF VvE verklaring 20230602
PDF Brief Lexence 20230608
PDF beschrijving singel 463 g amsterdam 230617
PDF singel 463 g definitief energielabel 230612
PDF singel 463-g energie index 230612
PDF singel 463-g floorplanner 230612
PDF singel 463-g meetrapport 230612

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-06-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.