Veilingdatum
15 oktober 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43245
Status
Gegund

Omschrijving

Het vrijstaand woonhuis met ondergrond, inpandige garage/berging, kelder, erf, tuin, voorerf met parkeren en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend: 1406 TE Bussum, Nieuwe Hilversumseweg 20

Kenmerken

  • Type registergoed: Vrijstaande woning
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1996
  • Inhoud: 740 m³
  • Oppervlakte perceel: 514 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Bussum, sectie E, nummer 5704, groot vijf are en veertien centiare (5 a en 14 ca)

Bezichtigen

donderdag 11 oktober 2018, van 16:00 tot 17:30 uur
Bezichtiging is ter plaatse mogelijk op donderdag 11 oktober a.s. van 16:00 tot +- 17:30 uur. De bezichtiging zal worden begeleid door een makelaar.

Overige informatie

HUURBEDING:
Verlof tot het inroepen van het huurbeding is door de voorzieningenrechter verleend bij beschikking de dato 3 oktober 2018.
De (eventuele) (onder)huurders/gebruikers zijn veroordeeld tot ontruiming van het registergoed doch is tevens bepaald dat gedurende een termijn van 14 dagen na betekening van de beschikking aan (eventuele) (onder)huurders/gebruikers niet ontruimd mag worden.
Datum betekening zal zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden.

GEGOEDHEID/LEGITIMATIE:
Een bieder dient zich te legitimeren en een bewijs van financiële gegoedheid te overleggen (zie voor internetborg de (bijzondere) veilingvoorwaarden).

GEBRUIK:
Voor de gebruikssituatie van het veilingobject wordt verwezen naar artikel 24 van de (bijzondere)veilingvoorwaarden.

het vrijstaand woonhuis met ondergrond, inpandige garage/berging, kelder, erf, tuin, voorerf met parkeren en verdere aanhorigheden

Financiële informatie

indicatie veilingkosten

€ 8.323,75 (specificatie www.eersteamsterdamse.nl)

specificatie overige kosten
- 2% overdrachtsbelasting
- Eventuele kosten opstellen koopovereenkomst bij onderhandse executie € 550,00 excl btw
- Eventuele kosten akte de command € 350,00 excl btw
- Eventuele kosten (t.b.v. koper) handelsregister wegens opvragen van informatie, kosten wettelijke verplichte (persoons)recherses (onderzoek registers waaronder basisregistratie personen) per betrokken vennootschap circa € 10 excl. BTW en per betrokken natuurlijk persoon € 5 excl. BTW, alsmede wettelijke Kwaliteitsfond Notariaat (geschat) € 32,88 excl. BTW
- Eventuele kosten tot ontruiming

betalingstermijnen
betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie
vóór de gunning (zie akte bijzondere veilingvoorwaarden), ten bedrage van 10% van de koopsom met een minimum van €10.000

de verschuldigde overdrachtsbelasting
uiterlijk zes werkdagen na de gunning

betaling koopprijs en overige kosten
uiterlijk zes weken na de dag van de gunning, vóór 12.00 uur.

Milieu-informatie

Voor zover bij de gemeente bekend is dit een onverdachte locatie. Op basis van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op onverdachte terreinen is de gemeentelijke bodemkwaliteit vastgesteld. Per deelgebied is de gemiddelde bodemkwaliteit vastgesteld. In de ondergrond is gemiddeld in dit deelgebied geen bodemverontreiniging aanwezig. Zie (bijzondere)veilingvoorwaarden en de publicatie op deze website (bodeminformatie bij documenten/brochures). De meest recente bodeminformatie kan worden opgevraagd via www.bodemloket.nl.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom tlv veilingopbrengst/verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28-09-2018 om 16:59)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Bodeminformatie ter Publicatie
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 30-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.