Veilingdatum
05 november 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43530
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

De open sloep met polyester romp en mahonie betimmering genaamd "Geronimo", type Wester-Engh 810, gebrandmerkt: 36065 B 2014, bouwjaar 2006, bouwnummer 306, de motor is van het merk Volvo, type D2-75 nummer 5103942658, het nummer staat op het motorblok, met een vermogen van circa 75 pk, de sloep heeft een lengte van acht meter tien centimeter, breedte drie meter en een diepgang van tachtig centimeter, het bruto-tonnage is drie ton, welke sloep is gelegen aan de Valkenburgseweg 30 te 2223 KD Katwijk aan Zee (Vof de Botenhal).

Kenmerken

  • Type registergoed: Motorschip
  • Gebruik: Niet in gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Brandmerk 36065 B 2014

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

De open sloep met polyester romp en mahonie betimmering genaamd ''Geronimo'', type Wester-Engh 810, gebrandmerkt: 36065 B 2014, bouwjaar 2006, bouwnummer 306, de motor is van het merk Volvo, type D2-75 nummer 5103942658, het nummer staat op het motorblok, met een vermogen van circa 75 pk, de sloep heeft een lengte van acht meter tien centimeter, breedte drie meter en een diepgang van tachtig centimeter, het bruto-tonnage is drie ton, welke sloep is gelegen aan de Valkenburgseweg 30 te 2223 KD Katwijk aan Zee (Vof de Botenhal).

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 4.860

kosten koper
ten laste van koper (excl.btw) (incl.btw) Totaal
1. Honorarium veiling notaris € 2.850 exclusief BTW € 3.448,50 inclusief BTW
2. Kadastraal recht (belast btw) € 100 exclusief BTW € 121 inclusief BTW
3. Kadastraal recht (onbelast btw) € 126
4. Verschotten € 100 exclusief BTW € 121 inclusief BTW
5. Kosten doorhaling hypotheken/beslagen € 450 exclusief BTW € 544,50 inclusief BTW
6. Kadastraal recht inschrijving doorhalingen (onbelast btw) € 21
Overige kosten
7. Griffierechten (onbelast btw) € 126
8. Kosten Openbareverkoop.nl € 211,75
9. Kosten Deurwaarder € 140,41
10. Advertentiekosten pm
11. Tarief Veilinghuis pm
TOTAAL inclusief BTW € 4860,16
(uitgezonderd de pm post(en))

specificatie overige kosten:
- Inzetpremie: n.v.t.
- Eventuele kosten akte de command € 350 exclusief BTW;
- Eventuele kosten ingeval van onderhandse verkoop in veiling: kosten procesadvocaat en griffierechten i.v.m. indiening verzoekschrift onderhandse verkoop, alsmede eventuele zitting

betalingstermijnen
Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie: binnen drie werkdagen na de gunning: 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000.

Betaling koopprijs: uiterlijk vier weken na de dag van de veiling, vóór 17.00 uur.

Bovenstaand overzicht van de kosten is met de meeste zorg en nauwkeurigheid vastgesteld. Niettemin blijft het slechts een globale indicatie van de kosten van de veiling op basis van de thans (ook door derden ter beschikking gestelde) bekende gegevens. Aan bovenstaande opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend blijft hetgeen in de veilingvoorwaarden is vermeld.
Door ondertekening van het proces-verbaal van veiling accepteert de aspirant-koper
bovenstaand kostenoverzicht en veilingvoorwaarden en vrijwaart hij Seinstra Van Rooij notarissen voor alle aansprakelijkheid terzake mogelijke afwijkingen. Mogelijk zijn de kosten hoger dan hieronder opgegeven. Dat is voor risico van de koper.

Financieel

Plok n.v.t.
Indicatie veilingkosten € 4860 (per 02-10-2018 om 12:56 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 02-10-2018 om 12:55)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Afschrift openbaar register Hyp4 dl 50248 nr 115

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.