Veilingdatum
14 december 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45053
Status
Gesloten

Omschrijving

Bedrijfsmatige cultuurgrond (weiland).

Kenmerken

  • Type registergoed: Perceel grond
  • Kamers: 0
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 0
  • Oppervlakte wonen: 0 m²
  • Inhoud: 0 m³
  • Oppervlakte perceel: 835 m²

Kadastrale informatie

Een perceel grond (grasland).

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Een perceel grond (grasland).

gebruik/oplevering
Het registergoed is, voor zover bekend, op dit moment niet in gebruik bij de eigenaar.

oppervlakte
Het perceel beslaat 835 m².

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op veertien oktober tweeduizend twintig, is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed. Voor zover aan verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.

gunning
De termijn van beraad eindigt de zesde (6de) werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als verkoper heeft verklaard al dan niet te gunnen. Verkoper gunt in beginsel aan de hoogste bieder.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB nihil
Waterschapslasten € 9,17

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of de website;
- de eventuele andere kosten van de voorbereiding en organisatie van de executoriale verkoop.
Indicatie van de veilingkosten € 6.659.

betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald vóór of op vier januari tweeduizend eenentwintig.

plok
1% incl BTW t.l.v. koper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Overige eigendomgegevens

Het perceel is belast met 2 opslalrechten nutsvoorziening, ten behoeve van: 1: TAQA Onshore B.V.; 2: Gasunie Transport Services B.V.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. koper
Indicatie veilingkosten € 6659 (per 22-10-2020 om 15:09 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 22-10-2020 om 15:08)

Lasten

Waterschapslasten € 9,17 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Bodemloketrapport Bergen C 4180
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-11-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.