Veilingdatum
12 december 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45917
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Veiling wegens sterfgeval van een verhuurde bedrijfsruimte aan de Spuistraat 222-H te Amsterdam. De huuropbrengst bedraagt € 60.000,- per jaar. Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd en beschikt over een energielabel D. (Rijksmonument)

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel
  • Gebruik: Verhuurd
  • Bouwjaar: 1905
  • Oppervlakte wonen: 107 m²

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen op de begane grond alsmede het dakterras, plaatselijk bekend als Spuistraat 222 H te 1012 VT Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, complexaanduiding 7510-A, appartementsindex 1, uitmakende het één tweede (1/2) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaand uit de bedrijfsruimte met twee bovenwoningen, erf, ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Amsterdam aan de Spuistraat 222, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, nummer 7160, groot één are zestien centiare,

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Kijk voor de uitgebreide informatie over dit object op www.eersteamsterdamse.nl en ga vervolgens naar 'veilingaanbod'. Klik vervolgens op het betreffende object.

Veiling wegens sterfgeval van een verhuurde bedrijfsruimte aan de Spuistraat 222-H te Amsterdam. De huuropbrengst bedraagt € 60.000,- per jaar. Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd en beschikt over een energielabel D. (Rijksmonument)

locatie
Het object is gelegen tussen Singel en Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam.

gebruik/oplevering
De bedrijfsruimte wordt in verhuurde staat opgeleverd.

oppervlakte/NEN 2580
Totaal BVO 107.30 m2 | VVO 100 m2.

bouwjaar
1905

energie (EPA)

Energielabel D | geldig tot 17-11-2032.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Geen.

milieu
Zie bodemrapportage.

fundering
Onbekend / geen garanties.

splitsing
Zie splitsingsakte.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’ is van toepassing (ruimtelijkeplannen.nl).
Type plan | ontwerp bestemmingsplan
Enkelbestemming | gemengd – 1.4
Deels in werking | Vastgesteld (25-05-2015).

VvE
De Vve is in professioneel beheer door Rappange. De VvE bestaat uit 2 leden.

erfpacht
Het object is gelegen op eigen grond.

waarborgsommen
Waarborgsom € 5.000,-

het bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester.
De veiling vindt plaats in twee fasen: De eerste (de inzet) bij opbod, De tweede (de afslag) bij afmijning. Dit gebeurt na elkaar in een zitting.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Spuistraat 222-H | € 60.000,-.p.j.
Huurkorting tot 30-09-2023: € 500,- per maand. Van 01-10-2023 tot 30-09-2024 € 250,- per maand.

lasten per jaar
OZB I € 794,91
Servicekosten I € 2.893,83
Rioolrecht I € 152,50

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)
€ 499.000,-

kosten koper
Zie kostenoverzicht en bijzondere veilingvoorwaarden op de website.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 12 januari 2023.

plok
De plokpenning bedraagt € 6.500,- ex btw ten laste van de verkoper. De directie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper, conform het bepaalde in art 7 lid 2 A AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden.

kosten notaris
Zie kostenoverzicht en bijzondere veilingvoorwaarden op de website.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd via de VvE voor voldoende bij een solide maatschappij. Koper kan de verzekering wel overnemen.

Financieel

Plok € 6.500,- exclusief btw t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-12-2022 om 16:17)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag-viewer-spuistraat 222-h 221114
PDF bodemrapportage_makelaar_spuistraat_222_h__te_amsterdam_2022061504375300 (1) 221114
PDF digitaal polisblad na verhoging 221114
PDF eigendomsinformatie spuistraat 222 221124
PDF huurovereenkomst spuistraat 222-h_d.d._1_oktober_1999_inclusief_allonges (2)
PDF leveringsakte spuistraat 222-h 221124
PDF meetrapport woning media - spuistraat 222 Amsterdam 221114
PDF rijksmonument_5646 221114
PDF 45917_spui222 - splitsing 221114.PDF
PDF spuistraat 222 vve notulen alv 20-10-2022 221114 (ger)
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.