Veilingdatum
20 februari 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45931
Status
Vervallen

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, gelegen te 1012 SN Amsterdam, Hekelveld 4 2, kadastraal bekend gemeente Amsterdam F, sectie F, complexaanduiding 7712, appartementsindex 4, uitmakende het twee/elfde (2/11de) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw, omvattende een bedrijfsruimte en afzonderlijke bovenwoningen met ondergrond en erf, staande en gelegen te Amsterdam aan de Hekelveld 4, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F nummer 6735, groot achtenveertig vierkante meter.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Overige
  • Bouwjaar: 1928
  • Oppervlakte wonen: 30 m²

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Amsterdam F, sectie F, complexaanduiding 7712, appartementsindex 4

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Financieel

Plok 1% van de koopsom t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 6252 (per 19-01-2023 om 15:16 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-01-2023 om 15:15)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Veilingbrochure Hekelveld 4-2 Amsterdam
PDF 20220928_bestemmingsrapport_hekelveld_4_2_1012sn_amsterdam_nl_imro_0363_a1105bpstd_vg03
PDF bodemloketRapport
PDF uittreksel_kadastrale_kaart_1012SN42_28-09-2022_09-38-31
PDF 20220928_bestemmingsrapport_hekelveld_4_2_1012sn_amsterdam_nl_imro_0363_ga2201vbgst_vg01
PDF 20220928_bestemmingsrapport_hekelveld_4_2_1012sn_amsterdam_nl_imro_0363_ga2102pbpgst_vg01
PDF 20220928_bestemmingsrapport_hekelveld_4_2_1012sn_amsterdam_nl_imro_0363_a1905pbpstd_vg01
PDF 20220928_bestemmingsrapport_hekelveld_4_2_1012sn_amsterdam_nl_imro_0363_a1810gustd_vg01
PDF deel 1 bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum
PDF deel 2 bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-02-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.