Veilingdatum
12 december 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45901
Status
Gesloten

Omschrijving

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, complexaanduiding 4416-A, appartementsindex 13, omvattende:
a. het achtenzestig twaalfduizend negenhonderd zevenenveertigste (68/12.947ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurende recht van erfpacht waarvan de canon is afgekocht tot en met eenendertig oktober tweeduizend vierenvijftig van de percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend te Amsterdam aan de:
- Schoorlstraat 76 tot en met 111 (doorlopende nummering) en Werengouw 381 tot en met 453 (oneven nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummer 224, groot vierenvijftig are en achtennegentig centiare (54 a 98 ca);
- Schoorlstraat 1 tot en met 35 (doorlopende nummering), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummer 226, groot tien are en vijf centiare (10 a 5 ca), en
- Schoorlstraat 36 tot en met 63 (doorlopende nummering), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummer 225, groot acht are en dertien centiare (8 a 13 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1024 PM Amsterdam, Schoorlstraat 8;
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, complexaanduiding 4416-A, appartementsindex 155, omvattende:
a. het zeven/twaalfduizend negenhonderd zevenenveertigste (7/12.947ste) onverdeeld aandeel in de onder I vermelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 1024 PM Amsterdam, Schoorlstraat 1-35,
III. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, complexaanduiding 4416-A, appartementsindex 191, omvattende:
a. het veertien/twaalfduizend negenhonderd zevenenveertigste (14/12.947ste) onverdeeld aandeel in de onder I vermelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de zolderverdieping, plaatselijk bekend te 1024 PM Amsterdam, Schoorlstraat 36-63.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten € 5189 (per 11-11-2022 om 08:51 )
incl BTW en excl OVB, achterstallige bijdrage VvE en erfpachtcanon en kosten eventuele ontruiming (per 28-10-2022 om 14:05)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 11-11-2022 om 08:50)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF BAG
PDF bodemloketRapport
PDF brondocument 19159-68-Hyp4 onroerende zaken_1
PDF energielabel
PDF ruimtelijke plannen - Bestemmingsplan Nieuwendam Noord - Werengouw
PDF ruimtelijke plannen - Darkstores flitsbezorgers
PDF ruimtelijke plannen - Grondwaterneutrale Kelders
PDF van gemeente ontvangen erfpacht informatie
PDF Akte Algemene bepalingen voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam_1
PDF van VvE ontvangen opgave achterstand VvE
PDF van VvE ontvangen opgave achterstand VvE d.d. 9 december 2022

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 27-11-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.