Elleboogstraat 8, HILVERSUM

  • Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

het appartementsrecht, omvattende het gebruik van de woning op de 1-ste en 2-de verdieping met berging op de begane grond.
Oppervlakte volgens BAG-viewer: 86 m²
Huurbeding is ingeroepen en toegewezen. Beschikking is betekend,. Ontruiming wordt aan de koper overgelaten.

Kenmerken

Type registergoed
Bovenwoning
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1906
Oppervlakte wonen
86 m2
Inhoud
240 m3
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste en tweede verdieping met berging op de begane grond, te 1211 JK Hilversum, Elleboogstraat 8, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie N, nummer 7343 A-2, uitmakende het onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met toebehoren te Hilversum, Elleboogstraat 6 en 8, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie N, nummer 7328, groot een are drie centiare;

Lasten

OZB
€ 160,63 per jaar
Rioolrecht
€ 193,20 per jaar
Waterschapslasten
€ 27,49 per jaar

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
Er is sprake van een last onder dwangsom wegens het niet voldoen aan de Brand-veiligheidsmaatregelen.
De navolgende regels zijn van toepassong voor particulieren:
- rookmelders hangen los, moeten vastzitten;
- voordeur kan niet zonder sleutel (bijvoorbeeld met draaiknopcilinder) geopend worden;
- in de bijkamer op de tweede verdieping zit onafgedekt piepschuim tegen het dakbeschot, dat moet worden verwijderd.
De navolgende regels zijn van toepassing voor verhuurder:
- geen blusmiddel aanwezig op de tweede verdieping;
- rookmelders hangen los, moeten vastzitten;
- voordeur kan niet zonder sleutel (bijvoorbeeld met draaiknopcilinder) geopend worden;
- in de bijkamer op de tweede verdieping zit onafgedekt piepschuim tegen het dakbeschot, dat moet worden verwijderd.
Een en ander moet in overleg met de gemeente uiterlijk een (1) maand ná de overdracht zijn hersteld. De koper in de veiling is verplicht de bouwinspecteur op diens verzoek toegang tot de woning te verschaffen, zodat geconstateerd kan worden dat een en ander juist is hersteld.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Koopsom en kosten dienen 4 weken na gunning te zijn betaald.
Bij niet gunnen is geen plok verschuldigd.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Krans Notarissen
mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Koopsom en kosten dienen 4 weken na gunning te zijn betaald.
Bij niet gunnen is geen plok verschuldigd.

Opbrengst veiling
€ 189.000,00

Financieel

Plok
1% (verkoper)
Indicatie veilingkosten
€ 4.300,00 (per 18-04-2019 om 14:25 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 43917

Notaris

mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% (verkoper)

Onderhands bod

Tot en met 5 mei 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-05-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.