Olof Palmeplein 122, AMSTERDAM

Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Benedenwoning met tuin

Vermoedelijke indeling volgens oude aanmelding archief 2012
begane grond: entree, hal, woonkamer, half open keuken, 2e hal, 2 slaapkamer, toilet, badkamer, tuin

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1987
Oppervlakte wonen
68 m2
Inhoud
204 m3
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
Appartementsrecht, plaatselijk bekend Olof Palmeplein 122, 1025 WV Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie AL complexaanduiding 4409 appartementsindex 3, omvattende: (a) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met tuin gelegen op de begane grond met een afzonderlijke berging op de begane grond, plaatselijk bekend Olof Palmeplein 122, 1025 WV Amsterdam; en (b) het zesenzestig/achtduizend vijfhonderd vierenvijftigste (66/8.554ste) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht op het perceel grond met daarop gelegen gebouw(en) en overige werken en beplantingen, in eigendom van de gemeente Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie AL nummer 2585, groot vierenveertig are en veertig centiare.

Lasten

Waterschapslasten
€ 97,66 per jaar
Rioolheffing
€ 125,83 per jaar
OZB
€ 82,60 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzondere veilingvoorwaarden
In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:
Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon.

Documenten

Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Loyens & Loeff, notarissen
P. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com
Bijzondere voorwaarden

In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:
Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon.

Financieel

Plok
1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)
Indicatie veilingkosten
€ 8.827,00 (per 16-05-2019 om 16:01 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-05-2019 om 16:06 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44133

Notaris

P. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00

Inzetpremie

1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)

Onderhands bod

Tot en met 2 juni 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-06-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.