Gravenstraat 5, AMSTERDAM

  • Gegund
  • Gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
43188

Object
Herenhuis

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Gegund

Omschrijving
Veiling wegens sterfgeval van een beleggingsobject zijnde een geheel pand op eigen grond en gelegen op een zeer courante locatie in het hart van Amsterdam Centrum, ingaande 01 juli 2015 verhuurd aan één huurder als ‘horecagelegenheid / restaurant’ met een netto jaarhuuropbrengst van € 27.624,84 (peildatum juli 2018).

oplevering
Het gehele object is ingaande 01 juli 2015 verhuurd als restaurant / horecagelegenheid aan één huurder.
De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, aansluitend wordt deze telkens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij ten tijde van de levering in eigendom wel zal beschikken over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc..
Energielabel is te vinden onder het tabblad voorwaarden op www.eersteamsterdamse.nl.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 63,79 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit kadastrale uittreksels van 22 mei 2018 is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Uit kadastrale uittreksels van 22 mei 2018 is gebleken dat er geen (voor-) publierechtelijke beperkin(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
De koper aanvaardt het registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het registergoed, noch ten aanzien van de milieukundige staat van de tot het registergoed behorende opstallen enige
aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van koper is.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Bezichtiging
Op afspraak; op de dinsdag en donderdag voor de veilingdag alsmede op de veilingdag zelf, telkens van 14.00 uur tot 16.00 uur. De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
Rappange Makelaardij B.V. en Van Roijen Makelaardij o.g. B.V.
E: makelaardij@rappange.com

Gebruik
Verhuurd

Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam F, sectie F, nummer 5947, groot 21 centiare (EIGEN GROND).

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Veiling informatie

Inzet
maandag 02 juli 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 02 juli 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Rappange Makelaardij B.V. en Van Roijen Makelaardij o.g. B.V.
E: makelaardij@rappange.com

Notaris
Loyens & Loeff, notarissen
Dhr. Mr. R.H. Meppelink
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com

Opbrengst
€ 625.000,00

Financieel

Plok
€ 6.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 15-06-2018 om 16:11 uur)

Foto's

Kaart

Veiling

2 juli 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Herenhuis
Vrijwillige veiling
Status: Gegund
Dossiernummer: 43188

 

Makelaar

Rappange Makelaardij B.V. en Van Roijen Makelaardij o.g. B.V.
E: makelaardij@rappange.com

 

Notaris

Loyens & Loeff, notarissen
Dhr. Mr. R.H. Meppelink
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com

 

Plok

€ 6.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen