Orteliusstraat 334 1, AMSTERDAM

  • Gegund
  • Gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
43424

Object
Portiekwoning

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Gegund

Omschrijving
Het appartementsrecht, plaatselijk bekend Orteliusstraat 334-I, 1056 PS Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland) sectie L complexaanduiding 2675-A appartementsindex 5, omvattende:
(a) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met veranda op de eerste verdieping;
en
(b) het één / vijfde (1/5) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en erf, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland) sectie L nummer 2176, groot één are negenendertig centiare (1,39 are).

Oppervlakte volgens BAG: 51 m²

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld. De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:

Soort eigendom
Overige

Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik

Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, plaatselijk bekend Orteliusstraat 334-I, 1056 PS Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland) sectie L complexaanduiding 2675-A appartementsindex 5, omvattende:
(a) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met veranda op de eerste verdieping; en
(b) het één / vijfde (1/5) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en erf, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland) sectie L nummer 2176, groot één are negenendertig centiare (1,39 are).

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Bijzonderheden
Van de bestuurder van de VvE is op 15-10-2018 een e-mail ontvangen waarvan de inhoud luidt als volgt:
Bij voorbereidende werkzaamheden in de kruipruimte wegens het vochtprobleem, zijn we op een nieuw probleem gestuit. We troffen diverse groeisels aan op de funderingsbalken en op de vloerdelen. Vanochtend vond er een inspectie van de kruipruimte plaats door een hout-worm specialist. De specialist heeft op het kleine stuk dat hij bekeek twee balken aangetroffen die hij met zijn hand stuk kon knijpen. Daarnaast bevestigde de specialist dat er ook sprake is van zwam. We zijn doorverwezen naar een aannemer om een inschatting te maken van alle herstelkosten wegens de houtworm en zwam. Naar alle waarschijnlijkheid zal een en andere leiden op korte termijn leiden tot een lastenverzwaring van de VVE.


Veiling informatie

Inzet
maandag 15 oktober 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 15 oktober 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Notaris
Loyens & Loeff, notarissen
Behandelaar is Dhr. P. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com

Opbrengst
€ 302.000,00

Financieel

Plok
1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)

Indicatie veilingkosten

€ 5.017,00  (per 13-09-2018 om 17:14 uur)
Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 13-09-2018 om 12:36 uur)

Lasten

Waterschapslasten € 38,05  jaarlijks
OZB € 107,61  jaarlijks
Rioolheffing € 125,83  jaarlijks

Lasten (k.k.)
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:

Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon.

Foto's

Kaart

Veiling

15 oktober 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Portiekwoning
Executieveiling (hypotheek)
Status: Gegund
Dossiernummer: 43424

 

Notaris

Loyens & Loeff, notarissen
Behandelaar is Dhr. P. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com

 

Plok

1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)

 

Onderhands bod

Tot en met 1 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen