Hendrik Hosstraat 34, AMSTERDAM

  • Vervallen

Object informatie

Veilingdossiernummer
43400

Object
Woonhuis

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Vervallen (deze veiling gaat niet door)

Omschrijving
De voortdurende erfpacht van het perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Hendrik Hosstraat, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie L nummer 1658, groot een are zeven centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde een woonhuis met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1106 ZN Amsterdam, Hendrik Hosstraat 34.

Oppervlakte volgens BAG: 90 m²

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Soort eigendom
Erfpacht

Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik

Kadastrale omschrijving
De voortdurende erfpacht van het perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Hendrik Hosstraat, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie L nummer 1658, groot een are zeven centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde een woonhuis met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1106 ZN Amsterdam, Hendrik Hosstraat 34.

Veiling informatie

Inzet
maandag 15 oktober 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 15 oktober 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Notaris
Loyens & Loeff, notarissen
Behandelaar is Dhr. P. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com

Financieel

Plok
1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)

Indicatie veilingkosten

€ 4.558,00  (per 13-09-2018 om 17:13 uur)
Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 13-09-2018 om 12:23 uur)

Lasten

Rioolheffing € 128,40  jaarlijks
Waterschapslasten € 41,51  jaarlijks
OZB € 127,43  jaarlijks

Lasten (k.k.)
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:

Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon.

Kaart

Veiling

15 oktober 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Woonhuis
Executieveiling (hypotheek)
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 43400

 

Notaris

Loyens & Loeff, notarissen
Behandelaar is Dhr. P. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com

 

Plok

1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)

 

Onderhands bod

Tot en met 30 september 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 30-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen