Beursstraat 39, AMSTERDAM

  • Niet gegund
  • Niet gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
43657

Object
Bedrijfspand

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Niet gegund

Omschrijving
Het gebouw waar het onderhavige appartementsrecht deel van uitmaakt is in 2017 volledig gerenoveerd en er heeft funderingsherstel plaatsgevonden. Het is verhuurd als 7:230a bedrijfsruimte en betreft ca. 154 m² gelegen op begane grond en entresol. Volle eigendom. Gelegen in het centrum van Amsterdam aan het Beursplein. Het object is verhuurd voor 5 + 5 optiejaren, voor € 60.000,- per jaar (vrij van BTW).

oplevering
Het appartementsrecht is per 15 augustus 2018 verhuurd als 7:230a bedrijfsruimte, t.b.v. de opvang van kinderen en het uitvoeren van conciërgewerkzaamheden.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, daar dit een Rijksmonument betreft. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
N.v.t.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 5 oktober 2018, betreft deze een besluit op de Monumentenwet 1988 (in onderzoek).

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat in het verkochte geen asbesthoudende materialen en/of ondergrondse tank(s) aanwezig zijn, het object is in 2017 namelijk volledig gerenoveerd en opnieuw gefundeerd.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t.

VvE
Vereniging van Eigenaren van het perceel Beursstraat 39 te Amsterdam. Ingeschreven op 30 januari 1989.
Bestuurder: LFB Vastgoed Ontwikkeling B.V.
Betreft een zogenaamde “slapende” VvE. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht en er is geen huishoudelijk reglement opgemaakt.

overige bepalingen
Het appartementsrecht maakt 2/5 onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaren.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie
N.v.t.

Bezichtiging
Op aanvraag bij KroesePaternotte. De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
KroesePaternotte. (contactpersoon is Dhr. J. Kroese)
Koningin Wilhelminaplein 2-4
1062 HK Amsterdam
T: 020 346 77 66
E: kroese@kroesepaternotte.com

Gebruik
Verhuurd

Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam G, Sectie G, nummer 7983, appartementsindex 3, 1 are 10 ca.

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Veiling informatie

Inzet
maandag 03 december 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 03 december 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar KroesePaternotte. (contactpersoon is Dhr. J. Kroese)
Koningin Wilhelminaplein 2-4
1062 HK Amsterdam
T: 020 346 77 66
E: kroese@kroesepaternotte.com

Notaris
Seinstra Van Rooij notarissen
Dhr. Mr. J.M.A. van Rooij
Honthorststraat 30
1071 DG AMSTERDAM
T: 020 676 15 56
F: 020 673 91 06
E: info@svrnotarissen.nl

Opbrengst
€ 1.050.000,00

Financieel

Plok
€ 11.500 inclusief BTW ten laste van verkoper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 28-11-2018 om 16:34 uur)

Foto's

Kaart

Veiling

3 december 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Bedrijfspand
Vrijwillige veiling
Status: Niet gegund
Dossiernummer: 43657

 

Makelaar

KroesePaternotte. (contactpersoon is Dhr. J. Kroese)
Koningin Wilhelminaplein 2-4
1062 HK Amsterdam
T: 020 346 77 66
E: kroese@kroesepaternotte.com

 

Notaris

Seinstra Van Rooij notarissen
Dhr. Mr. J.M.A. van Rooij
Honthorststraat 30
1071 DG AMSTERDAM
T: 020 676 15 56
F: 020 673 91 06
E: info@svrnotarissen.nl

 

Plok

€ 11.500 inclusief BTW ten laste van verkoper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen